Pompa pływająca MIKRO
 Dozowarka NEPTUN
 Dozowarka NEPTUN - BIS

Umacnianie wałów nad Wisłą w miejscowości Miętków powiat chrzanowski w dniu 16.05.2014 r.

Kilka dni trwały prace mające na celu podniesienie korony wału wiślanego w Sandomierzu na osiedlu Koćmierzów. Przy zastosowaniu mn. piaskarki NEPTUN wał podwyższono na wysokości ok. 40-50 cm workami z piaskiem na długości 1 160 m.

W dniach 3 i 4 kwietnia 2014 r. w zakolu Wisły w Czernichowie pod Krakowem, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przeprowadziła szkolenie doskonalące dla komendantów formacji Obrony Cywilnej ratownictwa przeciwpowodziowego. Tematem szkolenia było mn. przygotowanie służb ratowniczych i obiektów na wypadek wystąpienia obfitych opadów deszczu oraz zagrożenia powodziowego, wykorzystanie specjalistycznego sprzętu. Zasady układania worków i budowania zapór przeciwpowodziowych. W szkoleniu wykorzystano dozowarkę materiałów sypkich i granulowanych „ Neptun” – urządzenie było obsługiwane przez kadetów tej szkoły przy współudziale naszego operatora. Wszyscy – zwłaszcza ćwiczący strażacy z uznaniem wypowiadali się o urządzeniu, które w sposób znaczny przyspiesza pracę przy pakowaniu worków w czasie powodzi i znacznie może ulżyć mozolnej pracy strażaków i innych osób działających przy powodzi.

Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej w dniu 15.04.2014 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej zorganizował spotkanie dla przedstawicieli gmin powiatu bielskiego i powiatów ościennych zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Po prezentacji multimedialnej na sali, pomimo niesprzyjającej pogody(ale, gdy jest powódź to zazwyczaj pada deszcz) zaprezentowano praktyczne działanie dozowarki „ Neptun”. Bielscy strażacy mieli okazję praktycznie poćwiczyć z Neptunem, wykorzystując swoją ładowarkę do zasypywania paskiem skrzyni piaskarki.

Po pierwszych dostawach dozowarek „ Neptun”, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, oraz dla Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, która trafiła na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, oraz w czasie realizacji dalszych dostaw, wznowiliśmy prezentację urządzenia w terenie. Jako pierwsza prezentacja miała miejsce w dniu 25 marca 2014 roku w ramach odprawy kadry dowódczej Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, która odbyła się w Wieliczce. Naradzie przewodniczył Pan generał Janusz Skulich Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a wzięli w niej udział mn. Zastępcy Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, oraz Zastępcy Komendantów Szkól Pożarniczych. Po przedstawieniu ogólnych informacji na tematy naszej firmy i produkowanych przez nas urządzeń, dokonano wspólnie z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczce praktycznego pokazu „ Neptuna” w kontekście technicznego zabezpieczenia akcji przeciwpowodziowych, w których uczestniczą jednostki wchodzące w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W dniu 11 października 2013 roku ponad pół tysiąca strażaków, policjantów i przedstawicieli służb medycznych wzięło udział w ogromnych ćwiczeniach, które rozgrywano w piątek pod kryptonimem "Aqua 2013” w pięciu powiatach województwa świętokrzyskiego - buskim, kazimierskim, sandomierskim, opatowskim, staszowskim. Założono kilkanaście scenariuszy działań. Przede wszystkich chodziło o przećwiczenia współdziałania służb ratunkowych z policyjnymi. Działania prowadzono w powiatach położonych bezpośrednio przy Wiśle. Tam symulowano ewakuację ludzi wskutek przerwania wału, czy budowanie opaski na pękniętym wale w gminie Dwikozy (powiat sandomierski). Na terenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego nr 2 w Kępie Chwałowickiej do działań przy workowaniu piasku wykorzystano urządzenie andrychowskiego FUS - piaskarkę „ Neptun”. Działająca blisko pięć godzin piaskarka zworkowała kilkanaście wywrotek piasku rzecznego z Wisły w 20 – kilogramowe poręczne do działań worki.W opinii wielu obserwatorów i uczestników Neptun spełnił swoje zadanie.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /fus/templates/fus/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /fus/templates/fus/html/modules.php on line 39

Adres:

Fabryka Urządzeń Specjalnych Sp. z o.o.
Andrychów, ul. Przemysłowa 19
34-120 Andrychów

Kontakt:

Tel. 600-407-042
Fax. (33)870-56-25
E-mail: biuro @ fus-andrychow.com.pl

Ważne informacje:

NIP: 551-260-84-11
REGON: 121548454

KRS: 0000387922 Sąd Rej. dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydz.Gosp.Krajowego Rejestru Sądowego