Pompa pływająca MIKRO
 Dozowarka NEPTUN
 Dozowarka NEPTUN - BIS

W dniach 20-22 kwietnia br. w ramach szkolenia dla komendantów formacji Obrony Cywilnej ratownictwa przeciwpowodziowego z województwa małopolskiego, kóre zorganizowała Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie wspólnie z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie odbyły się ćwiczenia na zakolu Wisły w Czernichowie. W czasie praktycznego ćwiczenia zapoznano uczestników szkolenia z zasadami podwyższania wałów przeciwpowodziowych, oraz zapoznania ze sprzętem będącym w posiadaniu PSP. Od ubiegłego roku wiele jednostek i szkól PSP posiada na swoim wyposażeniu dozowarki materiałów sypkich i granulowanych DMSiG „Neptun” produkcji naszej fabryki.

Po wielu tygodniach doskonalenia naszego urządzenia nastąpiły pierwsze dostawy dozowarek do odbiorców. W dniu 21 kwietnia 2015 r. dostarczono „Neptuna” do Wojewódzkiej Bazy Magazynowo - Warsztatowej Sprzętu OC w Luboszycach koło Opola na zamówienie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Wkrótce nastąpi dostawa „Neptuna” dla Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

I szczęśliwie zakończyliśmy 2014 rok. Grudzień 2014 roku był niezwykle pracowity…. Rozpoczęliśmy od przekazania „Neptuna „ dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, a następnie 5 urządzeń dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół pożarniczych na terenie całego kraju, a zakończyliśmy przekazaniem dozowarki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie…. Wszystkim naszym kontrahentom dziękując za współpracę w mającym roku życzymy wszelkiej pomyślności w NOWYM 2015 ROKU.

W dniu 10 października 2014 roku w Dobrzykowie nad Wisłą, niedaleko Płocka w przepięknej dolinie Iłowsko – dobrzykowskiej, gdzie zagrożenie powodziowe występuje w sposób szczególny, miały miejsce ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Tematem ćwiczeń było „ zagrożenie powodziowe w powiecie płockim „ - organizatorem Starostwo Płockie i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Odział w Płocku. Ćwiczenia rozpoczęły się w strażnicy OSP Dobrzyków od informacji o stanie wałów i pompowni w powiecie płockim oraz prezentacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego opracowanych przez IMGW PIB. W drugiej części ćwiczeń nastąpiła prezentacja działań przeciwpowodziowych na terenach wokół pompowni i wałów przeciwpowodziowych w Dobrzykowie. Na początku przedstawiciele naszej firmy FUS z Andrychowa zaprezentowali przyczepę specjalną ratownictwa ekologiczno – przeciwpowodziowego – dozowarkę materiałów sypkich i granulowanych DMSiG „Neptun” służącą do szybkiego napełniania worków piaskiem. Urządzenie nasze obsługiwali druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach. Jednostka ta działała wielokrotnie w działaniach powodziowych mn. w 2014 roku, gdzie zalaniu uległy przepompownie w Dobrzykowie, oraz uszkodzony został wał w Sierakowie. Również majowa powódź z 2014 roku przysporzyła wiele pracy nie tylko słubickim strażakom, ale i innym jednostkom PSP i OSP z powiatu płockiego i nie tylko.

Po wnikliwej analizie uwag i wniosków zgłoszonych do pracy dozowarki „ Neptun „ w czasie powodzi i wdrożeniu ich do produkcji rozpoczęto dostawę urządzeń w teren do jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Dokonaliśmy dostawy „Neptuna” do Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, Opolu Lubelskim, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. W najbliższym czasie dostarczymy dozowarki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Piątek 16.06. 12:35  - Obrona przed podtopieniem ul. Solnej w Kętach. Na miejscu pracowali strażacy ochotnicy z Kęt, Kęt Podlesia, Bulowic i Łęk a także z KP PSP Oświęcim. Założono tu specjalistyczny rękaw przeciwpowodziowy, układane były także umocnienia z worków z piaskiem przy pomocy piaskarki NEPTUN.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /fus/templates/fus/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /fus/templates/fus/html/modules.php on line 39

Adres:

Fabryka Urządzeń Specjalnych Sp. z o.o.
Andrychów, ul. Przemysłowa 19
34-120 Andrychów

Kontakt:

Tel. 600-407-042
Fax. (33)870-56-25
E-mail: biuro @ fus-andrychow.com.pl

Ważne informacje:

NIP: 551-260-84-11
REGON: 121548454

KRS: 0000387922 Sąd Rej. dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydz.Gosp.Krajowego Rejestru Sądowego