Pompa pływająca MIKRO
 Dozowarka NEPTUN
 Dozowarka NEPTUN - BIS

W dniu 17 listopada 2015 roku na terenie powiatu kazimierskiego w dwóch newralgicznych gminach pod względem zagrożenia powodziowego tj. gmina Bejsce oraz gmina Opatowiec odbyły się ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem „Powódź 2015”.


Organizatorem ćwiczeń był Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej mł. bryg. Kazimierz Zabłotny. Podczas ćwiczeń realizowane były trzy epizody dotyczące mn: ·umacniania wałów na rzece Nidzica. Umacniania wałów dokonywano przy użyciu pakowarki piasku „ Neptun” produkcji FUS Andrychów, która zdaniem ćwiczących przyspieszyła i ulżyła w ich pracy przy umacnianiu wału workami z piaskiem. W ćwiczeniach udział brały: jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Kazimierzy Wielkiej, Kielc, Staszowa, na której wyposażeniu od ubiegłego roku jest „Neptun”, Powiatowa Kompania Odwodowa złożona z jednostek OSP powiatu kazimierskiego, oraz Narodowe Siły Rezerwy z Kielce w liczbie 72 żołnierzy.

 

W dniach od 16 do 18 listopada 2015 roku w Hotelu & Spa Kocierz odbyło się Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Spotkanie, w którym wzięło udział ponad 100 przedstawicieli lokalnych samorządów poświęcone było ochronie środowiska i energetyce oraz pozyskiwaniu środków w ramach nowej perspektywy unijnej. Gospodarzem Forum była gmina Andrychów, która zaprezentowała mn. firmy działające na rzecz ochrony przeciwpowodziowej. Po krótkiej prezentacji sprzętu produkowanego przez KZWM „Ogniochron” w Andrychowie, czyli całej gamy motopomp pływających Niagara, zapoznano uczestników Forum z walorami dozowarki piasku „Neptun” produkowanej od dwóch lat przez Fabrykę Urządzeń Specjalnych w Andrychowie. Obecna na Forum Pani Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zainteresowała się naszym produktem i zadeklarowała możliwości partycypacji w kosztach zakupu sprzętu przez służby ratownicze i samorządy terytorialne województwa małopolskiego. Po prezentacji na sali konferencyjnej, nastąpił pokaz działania dozowarki w wykonaniu przedstawicieli FUS i członków OSP Targanice Górne.

26 wrzenia 2015 roku przy moście granicznym w miejscowości Dzierzkowice na rzecze Opawa, odbyły się IV Międzynarodowe wspólne ćwiczenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Polski i Republiki Czeskiej w ramach projektu „Wzmocnienie działa jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przy powodzi”.

Ćwiczenia odbywały się według konkretnych zasad współpracy jednostek OSP Województwa Opolskiego i Okręgu Morawsko - Śląskiego współdziałających na podstawie umowy z 2010 roku. W pierwszej części i ćwiczeń przedstawiciel FUS z Andrychowa omówił zasady działania przyczepy specjalnej ratownictwa ekologiczno - przeciwpowodziowego - dozowarki materiałów sypkich i granulowanych DMSiG „Neptun”. Dozowarka „Neptun” została przywieziona z magazynu Obrony Cywilnej z Luborzycy.


Drugą część ćwiczeń poprowadzili Z-ca Komendanta PSP w Głubczycach Waldemar Hołownia, oraz Dowódca JRG Krzysztof Wiciak. Zajęcia te miały za zadanie ocenę możliwości prowadzenia działań przeciwpowodziowych mn. budowa róznogorodzaju wałów z worków z paskiem przy wykorzystaniu pakowarki piasku. „Neptun”, który wzbudził duże zainteresowanie wśród strażaków Czeskich. Przedstawiono możliwości pozyskania tego sprzętu na wyposażenie jednostek czeskiej straży pożarnej. Duże zainteresowanie również miała prezentowana motopompa pływająca „Mikro”.

Jednym z wielu kontaktów, które są efektem naszego pobytu na “Interschutz 2015 “w Hanowerze jest firma Akatsuki Co., Ltd. Osaka Warehouse z Japonii. Po 45 - dniach transportu morskiego w specjalnej fumingowanej skrzyni, oraz kontenerze “Neptun” dotarł do portu w Kobe. Docelowym przeznaczeniem dozowarki była prezentacja na targach Security & Safety Trade Expo RISCON TOKYO w dniach 14 – 16.10 2015.

 

Transport dozowarki do portu w Gdyni.

W dniach 8-13 czerwca 2015 r. w Hanowerze, Niemcy odbyły się największe Międzynarodowe Targi Pożarnictwa, Klęsk Żywiołowych, Ratownictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony INTERSCHUTZ 2015. Na targach zaprezentowało sie ponad 1500 wystawców z 49 krajów, Polskę reprezentowało 27 przedsiębiorstw w tym nasza fabryka, która na stanowisku C 11/5 wspólnie z firmą Blyss z Niemiec prezentował dozowarkę materiałów sypkich i granulowanych „ Neptun”, oraz motopompę pływającą Mikro. Neptuna został również zaprezentowany na wspólnym stoisko Państwowej Straży Pożarnej, Związku OSP RP i Fundacji Edukacji i Techniki Ratownictwa w pawilonie 24 stoisko D23. Bardzo nam było miło, gdy w dniu Polskim na tragach, nasze stoisko odwiedziły najwyższe władze Państwowej Straży Pożarnej na czele z Panem generałem brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, oraz jego zastępcą Panem nadbrygadierem Markiem Kowalskim. Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu za zainteresowanie sie naszym produktem o odwiedzeniem stoisk. Żywimy nadzieję, iż nasze produkty znajdą się na wyposażeniu Państwa jednostek i urzędów.

 

W dniach od 8 do 13 czerwca 2015 r. w Hannoverze odbędą się największe światowe targi pożarniczo - ratownicze „INTERCHUTZ 2015”. Ostatnia edycja targów w roku 2010 zgromadziła 1337 wystawców z 46 krajów. Targi odwiedziło około 125 tyś. zwiedzających, w tym 23% z zagranicy. Polskę reprezentowały w 2010 roku na targach 33 firmy. W bieżącym roku na stoisku nr C 11/5 wspólnie z firmą BLYSS z Niemiec będziemy prezentowali naszego „ NEPTUNA” na rynkach zagranicznych. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /fus/templates/fus/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /fus/templates/fus/html/modules.php on line 39

Adres:

Fabryka Urządzeń Specjalnych Sp. z o.o.
Andrychów, ul. Przemysłowa 19
34-120 Andrychów

Kontakt:

Tel. 600-407-042
Fax. (33)870-56-25
E-mail: biuro @ fus-andrychow.com.pl

Ważne informacje:

NIP: 551-260-84-11
REGON: 121548454

KRS: 0000387922 Sąd Rej. dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydz.Gosp.Krajowego Rejestru Sądowego