Pompa pływająca MIKRO
 Dozowarka NEPTUN
 Dozowarka NEPTUN - BIS

Fundusze Europejskie

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

 

W dniach 3 i 4 kwietnia 2014 r. w zakolu Wisły w Czernichowie pod Krakowem, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przeprowadziła szkolenie doskonalące dla komendantów formacji Obrony Cywilnej ratownictwa przeciwpowodziowego. Tematem szkolenia było mn. przygotowanie służb ratowniczych i obiektów na wypadek wystąpienia obfitych opadów deszczu oraz zagrożenia powodziowego, wykorzystanie specjalistycznego sprzętu. Zasady układania worków i budowania zapór przeciwpowodziowych. W szkoleniu wykorzystano dozowarkę materiałów sypkich i granulowanych „ Neptun” – urządzenie było obsługiwane przez kadetów tej szkoły przy współudziale naszego operatora. Wszyscy – zwłaszcza ćwiczący strażacy z uznaniem wypowiadali się o urządzeniu, które w sposób znaczny przyspiesza pracę przy pakowaniu worków w czasie powodzi i znacznie może ulżyć mozolnej pracy strażaków i innych osób działających przy powodzi.

Adres:

Fabryka Urządzeń Specjalnych Sp. z o.o.
Andrychów, ul. Przemysłowa 19
34-120 Andrychów

Kontakt:

Tel. 600-407-042
Fax. (33)870-56-25
E-mail: biuro @ fus-andrychow.com.pl

Ważne informacje:

NIP: 551-260-84-11
REGON: 121548454

KRS: 0000387922 Sąd Rej. dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydz.Gosp.Krajowego Rejestru Sądowego