Pompa pływająca MIKRO
 Dozowarka NEPTUN
 Dozowarka NEPTUN - BIS

Fundusze Europejskie

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

 

W dniu 10 października 2014 roku w Dobrzykowie nad Wisłą, niedaleko Płocka w przepięknej dolinie Iłowsko – dobrzykowskiej, gdzie zagrożenie powodziowe występuje w sposób szczególny, miały miejsce ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Tematem ćwiczeń było „ zagrożenie powodziowe w powiecie płockim „ - organizatorem Starostwo Płockie i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Odział w Płocku. Ćwiczenia rozpoczęły się w strażnicy OSP Dobrzyków od informacji o stanie wałów i pompowni w powiecie płockim oraz prezentacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego opracowanych przez IMGW PIB. W drugiej części ćwiczeń nastąpiła prezentacja działań przeciwpowodziowych na terenach wokół pompowni i wałów przeciwpowodziowych w Dobrzykowie. Na początku przedstawiciele naszej firmy FUS z Andrychowa zaprezentowali przyczepę specjalną ratownictwa ekologiczno – przeciwpowodziowego – dozowarkę materiałów sypkich i granulowanych DMSiG „Neptun” służącą do szybkiego napełniania worków piaskiem. Urządzenie nasze obsługiwali druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach. Jednostka ta działała wielokrotnie w działaniach powodziowych mn. w 2014 roku, gdzie zalaniu uległy przepompownie w Dobrzykowie, oraz uszkodzony został wał w Sierakowie. Również majowa powódź z 2014 roku przysporzyła wiele pracy nie tylko słubickim strażakom, ale i innym jednostkom PSP i OSP z powiatu płockiego i nie tylko.

Adres:

Fabryka Urządzeń Specjalnych Sp. z o.o.
Andrychów, ul. Przemysłowa 19
34-120 Andrychów

Kontakt:

Tel. 600-407-042
Fax. (33)870-56-25
E-mail: biuro @ fus-andrychow.com.pl

Ważne informacje:

NIP: 551-260-84-11
REGON: 121548454

KRS: 0000387922 Sąd Rej. dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydz.Gosp.Krajowego Rejestru Sądowego