Pompa pływająca MIKRO
 Dozowarka NEPTUN
 Dozowarka NEPTUN - BIS

Fundusze Europejskie

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

 

W dniu 17 listopada 2015 roku na terenie powiatu kazimierskiego w dwóch newralgicznych gminach pod względem zagrożenia powodziowego tj. gmina Bejsce oraz gmina Opatowiec odbyły się ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem „Powódź 2015”.


Organizatorem ćwiczeń był Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej mł. bryg. Kazimierz Zabłotny. Podczas ćwiczeń realizowane były trzy epizody dotyczące mn: ·umacniania wałów na rzece Nidzica. Umacniania wałów dokonywano przy użyciu pakowarki piasku „ Neptun” produkcji FUS Andrychów, która zdaniem ćwiczących przyspieszyła i ulżyła w ich pracy przy umacnianiu wału workami z piaskiem. W ćwiczeniach udział brały: jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Kazimierzy Wielkiej, Kielc, Staszowa, na której wyposażeniu od ubiegłego roku jest „Neptun”, Powiatowa Kompania Odwodowa złożona z jednostek OSP powiatu kazimierskiego, oraz Narodowe Siły Rezerwy z Kielce w liczbie 72 żołnierzy.

 

Adres:

Fabryka Urządzeń Specjalnych Sp. z o.o.
Andrychów, ul. Przemysłowa 19
34-120 Andrychów

Kontakt:

Tel. 600-407-042
Fax. (33)870-56-25
E-mail: biuro @ fus-andrychow.com.pl

Ważne informacje:

NIP: 551-260-84-11
REGON: 121548454

KRS: 0000387922 Sąd Rej. dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydz.Gosp.Krajowego Rejestru Sądowego